5.Rzut poziomy I piętro- uzgodniony pod względem pepoż