Zawiadomienie o wyniku postępowania w zapytaniu ofertowym – przegląd okresowy instalacji gazowej na podstawie Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane