ZESTAWIENIE PORÓWNANIE I OCENA OFERT-dostawa pojemników na odpady niesegregowane