Witamy na stronie internetowej TBS Świdnica

Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Głowackiego 39a, 58-100 Świdnica

REGON 890630878, NIP 884-21-21-139,

Konto: PKO BP S.A. O/Świdnica 24 1020 5138 0000 9202 0008 7924

tel./fax (74) 852 55 32, (74) 856 90 22

Władze Spółki :

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Mirosław Gałek

Wiceprezes Zarządu – Tomasz Chojnowski

Rada Nadzorcza:

–  Pan Krzysztof Łukaszewski – Przewodniczący RN

–  Pan Zbigniew Zastawny – Członek RN

–  Pani Wiesława Niemiec-Gmerek – Członek RN

Zgromadzenie Wspólników

 

TELEFONY AWARYJNE:

INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-CENTRALNE OGRZEWANIE         602 474 454

INSTALACJE ELEKTRYCZNE                                                            691 848 785

DOMOFONY                                                                                     603 631 028

BRAMY GARAŻOWE                                                                        602 285 969

 


Wyświetl większą mapę

Kontaktowe adresy e-mail:

kontakt@tbs-swidnica.eu – sekretariat, kontakt ogólny
m.galek@tbs-swidnica.eu – prezes ŚTBS ,    t.chojnowski@tbs-swidnica.eu – wiceprezes ŚTBS
m.trzos@tbs-swidnica.eu – księgowość
a.kropornicka@tbs-swidnica.eu – rozliczenia z lokatorami
z.przybylska@tbs-swidnica.eu – sprawy inwestycyjne

j.mosciszko@tbs-swidnica.eu – sprawy techniczno-eksploatacyjne