Akty prawne, deklaracje i klauzule informacyjne

 

Pliki do pobrania 

– Umowa Spółki  Umowa Spółki akt notar 21.08.2019

– Regulamin przyznawania mieszkań z zasobów ŚTBS Regulamin przyznawania mieszkań 11.2019

– Deklaracja najmu lokalu mieszkaniowego z zasobów ŚTBS – Wzór- deklaracji 

– Regulamin weryfikacji „deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego” i ustalania czynszu wolnego w zasobach mieszkaniowych ŚTBS- Weryfikacji deklaracji 03.2018

– Druk deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za rok 2018- deklaracja o dochodach 2018

– Regulamin rozliczenia ciepła i kosztów utrzymania instalacji:  Kilińskiego-Budowlana – Regulamin-rozliczania-mediów-Kilińskiego-Budowlana

– Regulamin rozliczenia mediów : Jałowcowa-Głowackiego-Spółdzielcza  – Regulamin-rozliczania-mediów-Jałowcow-Głowackiego-Spółdzielcza

– Regulamin rozliczeń ŚTBS z najemcami zwalniającymi mieszkanie – Regulamin-rozliczen-ze-zwalniającymi-mieszkanie1

– Regulamin porządku domowego – Reg.porz.domowoweg

– Procedura usuwania usterek, awarii i załatwiania spraw zgłoszonych przez najemców – PROCEDURA usuwania usterek i zgłoszen lokatorskich (21 KB, format .docx)