Witamy na stronie internetowej TBS Świdnica

Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Głowackiego 39a, 58-100 Świdnica

REGON 890630878, NIP 884-21-21-139,

Konto: PKO BP S.A. O/Świdnica 24 1020 5138 0000 9202 0008 7924

tel./fax (74) 852 55 32, (74) 856 90 22

Władze Spółki :

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Marek Zawisza

Wiceprezes Zarządu – Tomasz Chojnowski

Rada Nadzorcza:

–  Pan Krzysztof Łukaszewski – Przewodniczący RN

–  Pan Zbigniew Zastawny – Członek RN

–  Pani Teresa Świło – Członek RN

Zgromadzenie Wspólników

TELEFONY AWARYJNE:

602 474 454  –  INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-CENTRALNE OGRZEWANIE  

691 848 785  –  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

603 631 028  –  DOMOFONY

602 285 969  –  BRAMY GARAŻOWE 


Wyświetl większą mapę

Kontaktowe adresy e-mail:

kontakt@tbs-swidnica.eu – sekretariat, kontakt ogólny
t.chojnowski@tbs-swidnica.eu – wiceprezes ŚTBS
m.trzos@tbs-swidnica.eu – księgowość
i.wlodarczyk@tbs-swidnica.eu – rozliczenia z lokatorami
z.przybylska@tbs-swidnica.eu – inwestycje

j.mosciszko@tbs-swidnica.eu – sprawy techniczno-eksploatacyjne