1-OPIS TECHNICZNY ZAMIENNY-ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA-POPRAWIONY