p_yta fundamentowa Rys. nr 2 jako rzut poziomy (1)