O nas

Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi swoją działalność od grudnia 1998 r. Powołany podmiot służyć ma przede wszystkim realizacji uchwały Rady Miejskiej Świdnicy z w sprawie popierania budownictwa mieszkaniowego w Gminie Świdnica.

Podstawowym zadaniem Towarzystwa, wynikającym z ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jest budowanie oraz remont i modernizacja mieszkań na wynajem z udziałem środków finansowych pochodzących z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w postaci kredytu zaciąganego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spółka zatrudnia zespół wysokokwalifikowanych pracowników w specjalnościach i o doświadczeniu zawodowym umożliwiającym sprawną realizację obecnie przyjętych zadań. Nad całością funkcjonowania TBS Świdnica czuwa Zarząd, posiadający duże doświadczenie praktyczne w pełnieniu funkcji kierowniczych oraz wszechstronne przygotowanie teoretyczne w zakresie zarządzania. Pozostała część kadry, szczególnie tej, która ma istotny wpływ na realizację podstawowych zadań Towarzystwa posiada wykształcenie specjalistyczne umożliwiające skuteczne kierowanie podległymi pracownikami a także rozwiązywanie problemów wynikających z potrzeb firmy. Pracownicy ci mają również znaczący dorobek zawodowy i duże doświadczenie praktyczne.

Nasze dane:
Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 39a
58-100 Świdnica

NIP 884-21-21-139
REGON 890630878

Wpisane w rejestrze:
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000081668